Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2019

Gösterim: 11564

Diploma Eki

BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİNDEN MEZUN OLAN TÜM ÖĞRENCİLERİMİZE, YAYGIN KULLANILAN BİR AVRUPA DİLİNDE (İNGİLİZCE) VERİLMEKTEDİR.

 

Diploma Eki nedir?


Diploma Eki (DE), Yükseköğretim Kurumları tarafından diplomanın yanı sıra verilen tamamlayıcı ve açıklayıcı bir belgedir. Sadece verildiği ülkede ne anlama geldiği bilinen diplomanın başka ülkeler tarafından da anlaşılmasına yardımcı olur. Bu belge doldurulduğunda, alınan dereceye ilişkin doğru değerlendirme yapılabilmesi için her türlü bilgiyi sağlamaktadır.

 

Diploma Eki, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinden mezun olan tüm öğrencilerimize yaygın kullanılan bir Avrupa Dilinde (İngilizce) verilmektedir. 

 

Yükseköğretim Kurumları, diploma ekinin amaç ve içeriğini kendi öğrencilerine, yerel kurumları, işverenlere ve diğer ilgililere yaygın bir şekilde duyurmakla yükümlüdür.

 

Avrupa Komisyonu farklı şeffaflık ve tanınırlık araçlarını, diploma eki de dahil olmak üzere birleştirmeyi istemektedir. Bu nedenle diploma eki önümüzdeki yıl EUROPASS içinde yer alacaktır. 

 

Her diploma ekinde aşağıda verilen bilgi notu yer alır:

 

“This Diploma Supplement follows the model developed by the European Commission, Council of Europe and U N E S C O/C E P E S. The purpose of the supplement is to provide sufficient independent data to improve the international “transparency” and fair academic and professional recognition of qualifications (diplomas, degrees, certificates etc.). It is designed to provide a description of the nature, level, context, content and status of the studies that were pursued and successfully completed by the individual named on the original qualification to which this supplement is appended. It should be free from any value-judgements, equivalence statements or suggestions about recognition. Information in all eight sections should be provided. Where information is not provided, an explanation should give the reason why.”

 

Diploma eki sekiz bölümden oluşmakta olup bölümlerin bilgi verdiği alanlar aşağıda belirtilmiştir. 
 

1. Diploma Eki Sahibi Hakkında Bilgi 

 

1.1 Soyadı: 

1.2 Adı: 

1.3 Doğum tarihi: 

1.4 Öğrenci numarası: 

 

 

2. Alınan Derece İle İlgili Bilgi


2.1 Derecenin adı ve varsa verilen unvan (Türkçe): 

2.2 Alınan derecenin ana alanı: 

2.3 Dereceyi veren kurumun adı ve statüsü (Türkçe): 

2.4 (Eğer 2.3’ten farklı ise)Programı yürüten kurumun adı ve statüsü (Türkçe): 

2.5 Öğretim dili: 

 

3. Alınan Derecenin Düzeyi İle İlgili Bilgi


3.1 Derecenin düzeyi: 

3.2 Programın normal süresi: 

3.3 Programa kabul edilme koşulları: 

 

4. Program İçeriği Hakkında Bilgi


4.1 Programın türü: 

4.2 Mezuniyet koşulları 

4.3 Program hakkında detaylı bilgi ve alınan dersler/notlar/krediler 

4.4 Notlandırma sistemi hakkında bilgi, var ise, not dağılım kılavuzu 

4.5 Alınan derecenin sınıflandırılması (Türkçe) 

 

5. Alınan Derecenin Kullanım Alanları Hakkında Bilgi


5.1 Bir üst dereceye başlama olanağı: 

5.2 Meslek icra etme hakkı (var ise): 

 

6. Ek Bilgiler


6.1 Ek bilgi: 

6.2 Bilgi elde edilebilecek diğer kaynaklar: 

 

7. Diploma Ekinin Onaylanması


7.1 Tarih: 

7.2 Adı ve imzası: 

7.3 İmzalayan kişinin unvanı: 

7.4 Resmi damga veya mühür: 

 

8. Ulusal Yükseköğretim Sistemi Hakkında Bilgi


Her sekiz bölümün de doldurulması gerekmektedir. Bilgi sağlanmayan (boş bırakılan) bir bölüm olursa, niçin boş bırakıldığına dair açıklama sağlamak gerekir. Kurumların, Diploma Ekine, diplomanın kendisine uyguladıkları tasdik ve meşrulaştırma süreçlerini aynen uygulamaları gerekmektedir. Orijinal diplomada adı verilen kişinin ait olduğu ulusal yükseköğrenim sisteminin bir tarifinin, Diploma Ekine muhakkak iliştirilmesi gerekir.

Diploma eki, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından geliştirilmiştir. Diploma Ekinin amacı uluslararası şeffaflık ve akademik/mesleki tanınırlık sağlamaktır. Diploma alan kişi hakkındaki bilgilerin yanı sıra alınan derecenin ne olduğu, derecenin düzeyi, derecenin kullanım alanı, tamamlanan programın içeriği bilgilerine ekte yer verilir. Diploma ekinde değer yargılarına, eşdeğerlik açıklamalarına ve tanınırlıkla ilgili görüşlere yer verilmez. Doldurulmayan kısımlar varsa nedeni açıklanmalıdır.

 

Diploma Eki’nin Öğrencilere Katkısı Nedir?


• Akademik kariyer ve eğitim süresince kazanılan yeterlilikler hakkında eksiksiz bir tanımlama. 

• Başarılar ve yeterlilikler hakkında nesnel bir tanımlama. 

• Yurt dışında kolaylıkla karşılaştırılabilir daha anlaşılır bir diploma. 

• Yurt dışı iş olanakları veya ileri düzey eğitime daha kolay ulaşım. 

 

Diploma Eki’nin Yükseköğretim Kurumlarına Katkısı Nedir?


• Akademik ve profesyonel tanınmanın kolaylaştırılması. 

• Şeffaflığının artması. 

• Bütün Avrupa'da kabul gören ortak bir çerçeve diploma verme şansına sahip olunması. 

• Mezunlarının ulusal ve uluslararası düzeyde iş bulma düzeylerinin artmasıdır. 

 

Diploma Eki (DE) Ne Değildir?


• Bir özgeçmiş değildir. 

• Transkript veya diploma değildir. 

• Kurumsal tanınma garantisi sağlayan otomatik bir sistem değildir. 

 

Diploma Eki Ne İçin Gereklidir?


Bugün tüm dünyada yeni diploma ve sertifikasyon şekilleri gelişmekte; hızla değişen iktisadî, siyasal ve teknolojik gelişmeler karşısında ülkeler öğrenci başarı değerlendirme tarz ve eğitim sistemlerini sürekli olarak değiştirmektedir. Sayıları hızla artan hareketli yurttaşlar, yeti ve becerilerinin âdil değerlendirmesini talep etmektedir. Yeti ve becerilerin tanınmaması ya da yanlış veya eksik değerlendirilmesi küresel bir sorun haline gelmiştir. Orjinal diploma ve diğer belgeler kendi başlarına yeterli açıklayıcı bilgi arz etmediklerinden dolayı, ayrıntılı ek açıklama tedarik etmeden bir diplomanın düzey ve işlevini kabul ettirmek son derece güç hal almıştır. 

 

Diploma Eki Şu Zorluklara Cevaben Üretilmiştir:


• Yükseköğretimde saydamlık sağlar. 

• Diploma gibi eğitim belgelerinin süratle dikkate alınmasını sağlar. 

• Hareketliliği kolaylaştırır; yaşam boyu eğitimi ulaşılabilir kılar. 

• Sahip olunan diploma ve beceriler hakkında âdil, güvenilir ve yetkin bilgi verir. 

 

Önlisans Programları Diploma Eki Örnekleri 

1. Sayfa

2. Sayfa

3. Sayfa

4. Sayfa

 

Lisans Programları Diploma Eki Örnekleri

1. Sayfa

2. Sayfa

3. Sayfa

4. Sayfa