Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2024

Gösterim: 2070

Sıkça Sorulan Sorular

KAYIT İŞLEMLERİ
Üniversitenize YKS sonucu kayıt hakkı kazandım nasıl kayıt olabilirim?
Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucuna göre Üniversitemize kayıt işlemleri e-devlet üzerinden veya yüz yüze, lise mezuniyeti olmayanlar ve sağlık raporu ile kayıt yaptıracaklar ise kayıt tarihlerinde kayıtlarını yüz yüze yaptırabileceklerdir.
Üniversitenizden kaydımı nasıl sildirebilirim?
Kayıt sildirmek için talebinizi açıkça belirtir bir dilekçe yazarak kayıtlı olduğunuz birime öğrenci kimlik kartınız ile birlikte şahsen başvurarak kaydınızı sildirebilirsiniz.
Kaydımı nasıl dondurabilirim?
Kayıt dondurmak için akademik takvimde belirtilen eğitim öğretim dönemi başlamadan önce yönergeye kayıt dondurma sebebinizi belirtir dilekçe ve var ise ekinde bir evrak ile kayıtlı olduğunuz birime ulaştırmanız durumunda ilgili birim yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi halinde kaydınızı dondurabilirsiniz.
DERS KAYIT
Ders kayıt işlemleri hangi tarihlerde ve nasıl yapılabilir?
Üniversitemizde ders kayıt işlemleri Akademik Takvimimizde ilan edilen tarihler arasında ( Akademik Takvim İçin Tıklayınız.) Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılmaktadır. ( Örnek ders kayıt videosu için tıklayınız.) Bütün kayıt olan öğrencilerimizin sorumluluğu kendinde olmak üzere ders kayıtlarını onaylayarak yapmaları gerekmektedir. Sınav sonuçlarınız, ders programınız, sınav tarihleriniz v.b. tüm bilgilerinize öğrenci bilgi sistemi üzerinden erişebilirsiniz.
Kaç AKTS’lik (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) ders seçebilirim?
İkinci yarıyıl sonundan itibaren her yarıyıl sonunda genel not ortalaması 1,80’in altındaki önlisans ve lisans öğrencileri, takip eden yarıyılda en fazla 30 AKTS‘lik derse kayıt yaptırabilirler. Genel not ortalaması her yarıyıl sonunda 1,80 ve üzerinde olan önlisans ve lisans öğrencileri ise takip eden yarıyılda en fazla 45 AKTS ‘lik derse kayıt yapılabilir.
KATKI PAYI ÖĞRENİM ÜCRETİ
Ödemem gereken öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti miktarını nereden öğrenebilirim?
Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti miktarlarını obs.bandirma.edu.tr adresi üzerinden kullanıcı adı ve şifreniz ile girerek öğrenebilirsiniz. Ayrıca web sitemizdeki “Öğrenci->Öğrenci Katkı Payları (Harçlar) başlığı altından da ulaşabilirsiniz.”
YATAY GEÇİŞ – DİKEY GEÇİŞ
Ek Madde -1 ile yatay geçiş ile Not Ortalaması ile yatay geçiş ne demektir?
Ek Madde - 1 ile yatay geçiş, kayıt olduğunuz yıldaki YKS puanınızdan eşit veya daha düşük taban puanı ile öğrenci almış Üniversitelerdeki programlara geçiş yapmanızı sağlar, Not Ortalaması ile yatay geçiş ise aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında not ortalamanıza göre geçiş yapmanızı sağlar.
Üniversitenize nasıl Yatay Geçiş yapabilirim?
Üniversitemize yatay geçiş başvuruları online olarak alınmaktadır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından her dönem yeniden belirlenen tarihlerde web sitemizde ilan edilmekte olup, duyularımızda tüm detaylar paylaşılmaktadır.
Yatay Geçiş başvurum nasıl değerlendirilir?
Ösym Puanı (Ek Madde-1) ile yatay geçiş başvurusunda kayıt olduğunuz yıldaki YKS sonucunda almış olduğunuz puan; başvuranlar arasından yüksek puandan sıralanarak kontenjan çerçevesinde değerlendirilmekte olup, Not Ortalaması ile yatay geçişte ise kayıt olduğu yıldaki YKS puanının %40'ı genel not ortalamanızın %60’ı alınarak yüksek puandan sıralanmaktadır.
Lisans yada Önlisans öğrencileri hangi dönemlerde yatay geçiş başvurusu yapabilir?
Önlisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
Dikey geçişle üniversitenize yerleştim. Kaçıncı sınıftan öğrenime başlayacağım?
Üniversitemiz Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi uyarınca 3. Sınıftan eğitim öğretime başlayabilirsiniz. Aynı yönerge hükümlerine göre ders intibaklarınız yapılarak almanız gereken dersler belirlenir.
BELGE TALEPLERİ
Öğrenci Belgesi, Transkript belgemi nasıl alabilirim?
Öğrenci belgesi, Transkript, yatay geçiş v.b. belge ihtiyaçlarınızın tümünü öğrenci bilgi sistemi üzerinden bulunan belge talepleri kısmından elektronik imzalı olarak talep ederek sistem üzerinden alabilirsiniz. Ayrıca öğrenci ve transkript belgenizi E-Devlet sistemi üzerinden de alabilirsiniz.
Ders içeriklerine nereden ulaşabilirim?
Ders içeriklerinize Üniversitemiz web sayfasında Uluslararası sekmesinin altında bulunan Bologna seçeneğinden önce birim sonra öğrenim gördüğünüz programı seçerek kare kodlu olarak ulaşabilirsiniz.
AZAMİ SÜRE İŞLEMLERİ
Azami Süre nedir, ne zaman dolar?
“Bir yıl süreli yabancı dil hazırlık sınıfı (azami iki yıl) hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın önlisans programlarını azami dört yıl, lisans programlarını azami yedi yıl içinde başarı ile tamamlayarak mezun olamayanlar azami süresini dolduran öğrenci statüsündedir. Ayrıntılı bilgiye linkten ulaşabilirsiniz.
UZAKTAN EĞİTİM İŞLEMLERİ
Online derslerimi nereden nasıl takip edebilirim?
Online dersleriniz için Üniversitemiz LMS sistemine öğrenci bilgi sistemine girişte kullandığınız giriş bilgilerinizle ya da E-Devlet sistemi üzerinden giriş yapabilirsiniz. LMS sistemi ile ilgili Ayrıntılı bilgiye linkten ulaşabilirsiniz.
HAZIRLIK SINIFI İŞLEMLERİ
Zorunlu ya da İsteğe bağlı hazırlık sınıfları ile ilgili bilgilere nasıl ulaşabilirim?
Zorunlu Hazırlık ya da İsteğe bağlık hazırlık sınıfları ile ilgili gerekli bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
MUAFİYET SINAVLARI
İlk kaydımı olduktan sonra yapılan muafiyet sınavları ile ilgili bilgilere nasıl ulaşabilirim?
Yabancı Dil, Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi muafiyet sınavları ile ilgili gerekli bilgilere ulaşmak için tıklayınız.
DERS – SINAV
Yeni kayıt yaptıran öğrenciler daha önce almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olabilir mi?
Üniversitemiz Lisans-Önlisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri uyarınca yeni kayıt yaptıran öğrenciler öğrenimine başladıkları ilk yarıyılın ilk on iş günü içinde kayıt yaptırdıkları birime dilekçe (onaylı transkript ve ders içerikleri) ile başvurarak, muafiyet talebinde bulunabilirler.
Kayıt yenileme işlemlerinde, alt yarıyıllardan başarısız olduğum dersi bırakıp üst yarıyıldan ders alabilir miyim?
Yönetmeliğimize göre başarısız olduğunuz ve döneminde almadığınız dersleri öncelikle almak zorundasınız.
Derslere devam zorunluluğu var mıdır?
Teorik derslerin %30’undan, uygulamaların %20’sinden fazlasına katılmayan öğrenci o dersin dönem sonu (final) sınavına giremez.
Bütünleme sınavına kimler girebilir?
Yarıyıl Sonu Sınavları sonunda başarısız olan (FF), (AA) haricinde harf notu oluşan veya yarıyıl sonu sınavına girme hakkı olmasına rağmen girmeyen öğrenciler bütünleme sınavına girebilirler.
Sınavlara giremedim mazeret sınavı yapılıyor mu?
Üniversitemizde Ara Sınav (vize) sınavlarının Üniversitemiz Öğrenci Sağlık Raporları (Öğrenci Mazeretlerinde Haklı ve Geçerli Nedenler) yönergesi hükümlerine göre yapılmakta olup, Dönem Sonu (Final) sınavlarının mazereti için ise Bütünleme sınavları yapılmaktadır.
Ara Sınav (Vize) mazeret başvurumu ne zaman nereye yapabilirim?
Senato tarafından belirlenen haklı ve geçerli nedenlerin oluşması halinde, ilgili yönetim kurulunca karar verilir. Mazeretin kabulü için haklı ve geçerli nedenleri kanıtlayan belgelerle beraber, mazeretin sona ermesinden itibaren beş iş günü içinde ilgili dekanlığa veya yüksekokul, meslek yüksekokulu müdürlüğüne bildirilmesi gerekir. Zamanında yapılmayan başvurular kabul edilmez.
Ara sınav, dönem sonu sınavı ve bütünleme sınav notlarıma nasıl itiraz edebilirim?
Notlara itiraz; ilgili fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokulu yönetimine, sınav sonuçlarının ilanını izleyen üç iş günü içerisinde yazılı olarak yapılması gerekmektedir.
ÇİFT ANADAL – YANDAL İŞLEMLERİ
Çift anadal ve yandal yapabilir miyim?
Üniversitemizde her dönem ilan edilen başvuru tarihlerinde çift anadal ve yandal programlarına başvurabilirsiniz. Çap Yönergesi için tıklayınız. Yandal Programı Yönergesi için tıklayınız.
YAZ ÖĞRETİMİ
Yaz Okulunda kaç kredilik ders alabilirim?
Yaz Okulunda 12 krediye kadar ders seçebilirsiniz.
Yaz Okulunda hangi dersleri alabilirim?
Akademik Takvimde belirtilmiş olan tarihte ilan edilecek olan dersleri alabilirsiniz.
MEZUNİYET – DİPLOMA İŞLEMLERİ
Mezun oldum. Diplomamı ne zaman nasıl alabilirim?
Üniversitemizden tüm derslerini ve varsa zorunlu stajlarını başarı ile tamamlayan öğrencilerimizin durumları ilgili Akademik Birim Yönetim Kurulları tarafından incelenerek 15 gün içerisinde birim Yönetim Kurulu Kararı ile hazırlanır ve ilan edilir. Mezun olan öğrencilerimiz, ilgili akademik birimine başvurarak nüfus cüzdanı/kimlik kartı/yabancı uyruklular için yabancı uyruklu kimlik kartı karşılığında diplomalarını alabilirler.
Diplomamı kaybettim, ne yapmalıyım?
Diplomasını veya Diploma Ekini kayıp eden öğrencilerimizin kayıp dilekçesi, kimlik fotokopisi, kayıp ilanı ve üniversitemize ait Strateji Daire Başkanlığı’nın hesabına 500 TL yatırıp dekont ile kayıtlı oldukları birimin öğrenci işlerine başvuruda bulunmaları gerekmektedir.
Diploma ve Diploma ekini kim teslim alabilir?
Diploma ve ekini, kişinin bizzat kendisi teslim alabilir. Ancak zorunlu hallerde öğrencinin noterden vekâlet verdiği kişiye verilir. Vefat eden öğrencinin diploması, istekleri halinde kanuni mirasçılarına teslim edilir.
LİSANSÜSTÜ PROGRAMLAR
Üniversitenize Lisansüstü eğitim için nasıl ve ne zaman başvuru yapabilirim?
Yüksek Lisans ve Doktora program başvuruları her dönem alınmakta olup, başvuru şartları, tarihleri v.b. tüm bilgileri dönemler öncesinde web sitelerimizde ilan edilmektedir. Ayrıntılı bilgiye linkten ulaşabilirsiniz.
ERASMUS- FARABİ – MEVLANA
Erasmus programlarına nasıl başvurabilirim?
Erasmus öğrenim hareketliliği ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
Farabi programlarına nasıl başvurabilirim?
Farabi öğrenim hareketliliği ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
Mevlâna değişim programlarına nasıl başvurabilirim?
Mevlâna değişim program ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
İLETİŞİM
Farklı bir durumla ilgili öğrenim gördüğüm birim öğrenci işleri nasıl iletişime geçebilirim.
Üniversitemiz Web Sayfasında bulunan Canlı Destek platformundan öğrenim gördüğünüz birimi departman olarak seçerek ulaşabilir ayırıca akademik birimlerimizin mail adreslerinden ve sabit hatlarından ulaşabilirsiniz.