Tarih: 09 Haziran 2017

Gösterim: 631

Bütünleme Sınavları ve Yaz Öğretimi Hakkında Duyuru

Değerli Öğrencilerimiz;

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın 03.08.2016 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun “Öğrencilerin yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilde başka bir yükseköğretim kurumu tarafından yaz öğretiminde eğitim alması imkanı bulunmaması halinde, kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumu tarafından bütünleme veya yaz öğretiminden birinin uygulanması gerektiğine” dair kararı ve Üniversitemiz Senatosu’nun 01.06.2016 tarih ve 2016/8 sayılı kararı ile 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılında Yaz Öğretimi Açılmaması ve Bütünleme Sınavlarının uygulanması kararlaştırılmıştır.

Tüm öğrencilerimize duyurulur.


Fotoğraflar