07 Ağustos 2022

Gösterim: 1991

Zorunlu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Dersi Muafiyet Sınavı

(2022 Yılında Kayıt Olan Tüm Fakülte ve Meslek Yüksekokulları Öğrencileri için)

Üniversitemize bağlı Fakültelerin tüm bölümlerinde ve Meslek Yüksekokullarının tüm bölümlerinde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I dersi zorunlu ders kapsamındadır. Bu dersten muaf olmak isteyen 2022 girişli öğrenciler için Muafiyet Sınavı açılacaktır.

Yapılacak olan sınavda yeterli puanı alan öğrenciler bu dersleri almayacaklardır. Sınav; 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilir. Sınavdan CC 60 (altmış) ve üstü puan alan öğrenciler Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I dersinden muaf olurlar. Öğrencilerin aldıkları puan muaf olunan dersin notu yerine geçer ve mezuniyet not ortalamasında hesaba katılır. Sınavdan alınan puan öğrencilerin almak zorunda oldukları ders için de geçerli olacaktır. Aynı sınavdan 60 puanın altında puan alarak Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I dersiden muaf olamayan öğrenciler Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I dersini almakla yükümlüdür.

Sınavda; Türk İnkılabını etkileyen faktörler başlığı altında, XIX. ve XX. yy. da Osmanlı Devleti’nin genel durumu (Islahatlar, fikir akımları, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları), Birinci Dünya Savaşı (sebepleri, başlaması, süreci, Osmanlı Devleti’nin savaşa katılması, cepheler, savaş esnasında yaşanan önemli gelişmeler, savaşın sona ermesi, savaş sonunda yapılan antlaşmalar), Mondros Mütarekesi ve sonuçları, İzmir’in işgali, cemiyetler, Kurtuluş Savaşı’na hazırlık süreci (Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı, genelgeler ve kongreler dönemi), Misak-ı Milli’nin ilanı, I.TBMM’nin açılması, TBMM’ye karşı çıkan ayaklanmalar, Sevr Anlaşması, Kurtuluş Savaşı süreci (Düzenli ordunun kurulması, cepheler ve bu cephelerde yapılan mücadeleler, Doğu cephesi, sorunu ve Tehcir Kanunu, İnönü Savaşları, Sakarya Savaşı, Büyük Taarruz, Londra Konferansı, Teşkilat-ı Esasiye, Tekalif-i Milliye Emirleri...), Mudanya Mütarekesi ve Lozan Anlaşması konuları ele alınacaktır.

Sınava girmek zorunlu olmayıp, isteyen öğrenciler kayıtlı oldukları Fakülte Dekanlığına ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne ekteki dilekçe ile başvuracaklardır.
 

Başvuru Tarihleri: 12 Eylül – 16 Eylül (saat 17:00’a kadar)
Sınav Tarihi: 26 Eylül 2022, Pazartesi
Saati: 10:00


Yer: Her öğrenci kayıtlı olduğu fakülte veya meslek yüksekokulunun bulunduğu kampüste sınava katılacaktır. Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencileri Merkez Üniversite Kampüsündeki dersliklerde sınava gireceklerdir.