23 Şubat 2022

Gösterim: 1074

Zorunlu Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - II Dersi Muafiyet Sınavı Duyurusu

        ZORUNLU ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II DERSİ MUAFİYET SINAVI
   (2021 Yılında Kayıt Olan Tüm Fakülte ve Meslek Yüksekokulları Öğrencileri için)
 

Üniversitemize bağlı Fakültelerin tüm bölümlerinde ve Meslek Yüksekokullarının tüm bölümlerinde Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II dersi zorunlu ders kapsamındadır. Bu dersten muaf olmak isteyen 2021 girişli öğrenciler için Muafiyet Sınavı açılacaktır. Yapılacak olan sınavda yeterli puanı alan öğrenciler bu dersleri almayacaklardır.

Sınav; 100 (yüz) puan üzerinden değerlendirilir. Sınavdan CC 60 (altmış) ve üstü puan alan öğrenciler Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II dersinden muaf olurlar. Öğrencilerin aldıkları puan muaf olunan dersin notu yerine geçer ve mezuniyet not ortalamasında hesaba katılır. Sınavdan alınan puan öğrencilerin almak zorunda oldukları ders için de geçerli olacaktır. Aynı sınavdan 60 puanın altında puan alarak Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II dersinden muaf olamayan öğrenciler Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-II dersini almakla yükümlüdür.

Sınavda; Lozan Konferansı ve Lozan Barış Anlaşması, Türk İnkılâbı ve İnkılâp Hareketleri başlığı altında; Siyasi, Hukuk, Eğitim ve Kültür, Toplumsal, Ekonomi ve Tarım ile Nüfus ve Sağlık alanında yapılan inkılâp hareketleri, inkılâplara karşı yapılan muhalefet hareketleri vb. konular, ayrıca Türkiye’de Anayasal sistemin kurulması ve gelişimi, 1924, 1961 ve 1982 anayasaları Türk Dış Politikası (Atatürk dönemi Türk Dış Politikası ve Cumhuriyet dönemi Türk Dış Politikası), Atatürk’ün Temel İlkeleri ile Bütünleyici İlkeler, Atatürk’ün ölümü ve sonrasında yaşanan gelişmeler, İkinci Dünya savaşı ve Türkiye, Çok Partili Hayata Geçiş konuları ele alınacaktır.

Sınava girmek zorunlu olmayıp, isteyen öğrenciler kayıtlı oldukları Fakülte Dekanlığına ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne ekteki dilekçe ile başvuracaklardır.

 

Başvuru Tarihleri: 23 Şubat – 1 Mart 2022 (saat 17:00’a kadar)

Sınav Tarihi: 2 Mart 2022, Çarşamba

Saati: 14:00

Yer: Her öğrenci kayıtlı olduğu fakülte veya meslek yüksekokulunun bulunduğu kampüste sınava katılacaktır.

             

                    Dilekçe örneği ektedir.