13 Ekim 2020

Gösterim: 383

Üniversitemiz 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi İçin Alınan Kararlar

Sevgili öğrenciler,

Tüm dünyayı tehdit eden COVID-19 salgınına bağlı risklerin devam etmekte olması nedeniyle, 5 Ekim 2020 tarihi itibariyle başlayacak olan güz yarıyılı öğretim faaliyetlerinin yüz yüze olarak yapılabilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır. Bu çerçevede üniversite senatomuzun aldığı karar neticesinde, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi süresince gerçekleştirilecek olan öğrenim faaliyetleri Uzaktan Öğretim yoluyla yapılmasına karar verilmiştir.

 

Derslerin İşlenişi

Üniversitemiz bünyesindeki tüm akademik programlarda okutulacak olan dersler EYS (LMS) ve PERCULUS otomasyon sistemleri üzerinden senkron (online canlı öğretim) olarak yapılacaktır.

Pandemi döneminde uzaktan öğretim faaliyetleri hakkında detaylı bilgilere ulaşabileceğiniz bir bilgilendirme platformu hazırlanmıştır.

https://pandemi.bandirma.edu.tr bağlantı adresinden ulaşabileceğiniz bu bilgilendirme sistemi ile uzaktan öğretim otomasyon sistemlerinin nasıl kullanılacağı hakkında kullanma kılavuzları, yardım videoları, akış diyagramları ve diğer yardımcı materyallere hızlıca erişilebilecektir.

Canlı ders süreleri 1 ders saati, 20 dakika olacak şekilde uygulanacaktır.

Öğrencilerimizin derslere devamını izlemek ve devamı teşvik etmek amacıyla yapılacak uygulamalarda kullanılacak öğrenci bazlı raporlamalar LMS’den elde edilebilecektir.

Öğretim elemanlarınca canlı derslere katılım, sanal sınıflarda yapılan derslerin ve ilgili dokümanların ders sonrası izlenme oranlarının değerlendirilmesinde Üniversitemiz ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim mevzuatında yer alan devam koşulları dikkate alınacaktır.

 

Uygulamalar

Uygulama içeren derslerin mümkün olduğunca atölye ve laboratuvar gibi uygulama sahalarında yapılması esastır. Ancak küresel salgın koşulları nedeniyle mevcut durumda uygulamalı dersler senkron olarak yapılacak, destekleyici faaliyetler olarak ödev veya proje verilecek ya da ilgili öğretim elemanının uygun gördüğü bir değerlendirme yöntemi uygulanacaktır.

 

Ölçme ve Değerlendirme

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi olarak sınavların fiziksel bir ortamda yapılmasını son derece önemsiyoruz. Ancak mevcut durum nedeniyle Ara Sınav (Vize) değerlendirmelerinin çevrimiçi yöntemlerle yapılmasına karar verilmiş olup, dönem sonu (Final) sınavlarının nasıl yapılacağı konusu hakkındaki kararlar, küresel salgının seyri göz önünde bulundurularak ilerleyen zamanlarda üniversitemiz web sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Sınavların değerlendirilmesinde üniversitemiz senatosunda alınan karar gereğince;

  • Dönem içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı %30,
  • Dönem sonu olarak yapılan değerlendirmelerin başarı notuna katkısı %70 olarak hesaplanacaktır.

 

2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Güz döneminde ara sınavlar (vize) aşağıdaki yöntemlerden biri ile yapılacaktır.

 

  1. Test Yöntemi (Çoktan seçmeli – Online Sınav): Test sınavı çoktan seçmeli soruların cevaplanması ile yapılacaktır. LMS sistemi soru havuzundan her öğrenciye farklı soruları farklı sırada ve cevap şıklarının yerlerini değiştirerek sormaktadır. Verdiğiniz cevaplara göre otomatik puanlama yapılmaktadır.

 

  1. Klasik sınavlar: Klasik sınavlar iki farklı yöntem ile yapılabilir

 

  1. Klasik Yöntem - I (Açık uçlu – Online Sınav): LMS sistemi üzerinden açık uçlu sorular sorulup cevapların sorunun altındaki cevaplama kısmına yazılması istenebilir. Cevaplarda metinsel anlatımların istendiği sınavlar bu yöntemle yapılacaktır.
  2. Klasik Yöntem - II (LMS üzerinden “Ödev” kısmına yüklenerek): Eğer cevaplarda şekil veya formüllerin kullanılması gerekiyor ise, bu sınavın Klasik Sınav olarak LMS üzerinden “ödev” başlığı ile yapılacaktır. Bu sınavlarda sorular sizlere ödev uygulaması üzerinden sorulacak olup, cevaplarınızı A4 (Fotokopi) kağıdına; elle, tükenmez kalemle ve kağıdın tek yüzüne yazmanız gerekmektedir. Cevap kağıtlarının tümünü sırası ile cep telefonundan resim çekerek veya tarayıcı (Scanner) ile bilgisayar ortamına aktararak JPG/PDF formatına aktarmanız gerekmektedir. LMS sisteminde ilgili dersin altında tanımlanan “ödev” uygulamasına JPG/PDF olarak hazırlanan cevaplar, istenen zamana kadar yüklenerek sınav tamamlamış olacaktır. Sınav süresi dışında ve LMS harici bir yolla gönderilecek cevaplar değerlendirilmeyecektir.

 

  1. Ara Sınav Tarihleri            : 21 Kasım 2020 - 29 Kasım.2020

 

 

Çeşitli Bilgiler

  • Uzaktan öğretim otomasyon sistemlerinin kullanımı ile ilgili bilgilendirmeler Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (BANUZEM) tarafından yapılacaktır.
  • Ders oturumunun başlatılması, kaydedilmesi ve yüklenmesi ile ilgili bilgilendirmeler BANUZEM tarafından yapılacaktır.
  • Öğrencilerimizin ve öğretim elemanlarımızın uzaktan öğretim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi esnasında karşılaştığı sorunların çözümü için Program Temsilcileri görevlendirilmiştir. Program temsilcilerinin sorunları giderememesi halinde BANUZEM tarafından teknik destek amacıyla oluşturulan anlık haberleşme uygulaması kullanılarak, yaşanan problemlerin en kısa sürede giderilmesi sağlanacaktır.

 

2020-2021 eğitim-öğretim yılının başarılı geçmesini dileriz…