Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2023

Gösterim: 7139

2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Ara Sınavları Hakkında Duyuru

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi olarak sınavların fiziksel bir ortamda yapılmasını son derece önemsiyoruz. Ancak mevcut durum nedeniyle 30.03.2023 Perşembe günü YÖK Başkanlığı tarafından 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemine ilişkin alınan kararlar çerçevesinde ara sınavların (özel öğrencilik hakkı verilen uygulama eğitimi içeren programlar hariç) "şeffaflık ve denetlenebilirlik" ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi yapılmasına karar verilmiş olup, ara sınavlar ile ilgili Üniversitemiz Senatosunda da 31.03.2023 tarihinde bahar yarılındaki ara sınavların "şeffaflık ve denetlenebilirlik" ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi yapılması kararı alınmıştır.

Üniversitemizde yapılacak olan bahar yarıyılı ara sınavları Yükseköğretim Kurulu’nun 27.05.2020 tarihinde ilan etmiş olduğu “Üniversitelerde Dijital Ortamlarda Gerçekleştirilebilecek Sınavların Temel İlkeleri”ne uygun olarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi yapılacaktır. Yükseköğretim Kurulu’nun söz konusu açıklamasında; Dijital ortamlarda yapılacak sınavlarda “Şeffaf ve Denetlenebilirlik” esas alınarak, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS)’nin veya dijital ortamların izin verdiği sınav güvenlik tedbirleri uygulanacaktır. Bu tedbirler kapsamında, “üniversitemizde test usulüyle yapılan sınavlardaki soruların her bir öğrenci için rastgele olarak seçilmesi, çözülen soruların tekrar görüntülenerek üzerinde değişiklik yapılmasının engellenmesi, öğrencilerin sınav esnasında LMS üzerinde gerçekleştirmiş oldukları eylemlerin kayıt altına alınması” öncelikli güvenlik önlemleri arasındadır.

Tüm akademik birimlerimizde (önlisans-lisans-lisanüstü) sınavların değerlendirilmesinde;

  • Dönem içi değerlendirmelerin başarı notuna katkısı %40,
  • Dönem sonu olarak yapılan değerlendirmelerin başarı notuna katkısı %60 olarak hesaplanacaktır.

 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Bahar döneminde ara sınavlar (vize) aşağıdaki yöntemlerden biri ile yapılacaktır;

 

  1. Test Yöntemi (Çoktan seçmeli – Online Sınav): Test sınavı çoktan seçmeli soruların cevaplanması ile yapılacaktır. LMS sistemi soru havuzundan her öğrenciye farklı soruları farklı sırada ve cevap şıklarının yerlerini değiştirerek sormaktadır. Verdiğiniz cevaplara göre otomatik puanlama yapılmaktadır.

 

  1. Klasik sınavlar: Klasik sınavlar iki farklı yöntem ile yapılabilir

 

  1. Klasik Yöntem - I (Açık uçlu – Online Sınav): LMS sistemi üzerinden açık uçlu sorular sorulup cevapların sorunun altındaki cevaplama kısmına yazılması istenebilir. Cevaplarda metinsel anlatımların istendiği sınavlar bu yöntemle yapılacaktır.
  2. Klasik Yöntem - II (LMS üzerinden “Ödev” kısmına yüklenerek): Eğer cevaplarda şekil veya formüllerin kullanılması gerekiyor ise, bu sınavın Klasik Sınav olarak LMS üzerinden “ödev” başlığı ile yapılacaktır. Bu sınavlarda sorular sizlere ödev uygulaması üzerinden sorulacak olup, cevaplarınızı A4 (Fotokopi) kağıdına; elle, tükenmez kalemle ve kağıdın tek yüzüne yazmanız gerekmektedir. Cevap kağıtlarının tümünü sırası ile cep telefonundan resim çekerek veya tarayıcı (Scanner) ile bilgisayar ortamına aktararak JPG/PDF formatına aktarmanız gerekmektedir. LMS sisteminde ilgili dersin altında tanımlanan “ödev” uygulamasına JPG/PDF olarak hazırlanan cevaplar, istenen zamana kadar yüklenerek sınav tamamlamış olacaktır. Sınav süresi dışında ve LMS harici bir yolla gönderilecek cevaplar değerlendirilmeyecektir.

 

Ara Sınav Tarihleri : 24 Nisan 2023 - 30 Nisan.2023

Ara Sınav Programları tüm akademik birimlerimizin WEB sitelerinde ilan edilecektir.

Sınavlarda yaşanabilecek sorunlarla ilgili olarak, Uzaktan Öğretim Bilgilendirme Platformundaki https://uzem.bandirma.edu.tr/tr/uzem/Sayfa/Goster/Program-Temsilcileri-16660 sayfasından kayıtlı olduğunuz akademik programa ait iletişim kanalları vasıtasıyla karşılaştığınız sorunları bizlere iletebilirsiniz.

 

Tüm öğrencilerimize sınavlarında başarılar dileriz.