Tarih: 21 Ağustos 2019

Gösterim: 427

Üniversitemiz Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Kuruluş Süreci Tamamlandı

Üniversitemiz ile Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi arasında 30 Ekim 2018 tarihinde imzalanan işbirliği protokolü ile başlayan, Bandırma Organize Sanayi Bölgesi’nde Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu kurulmasına ilişkin süreç doğrultusunda yapılan başvuru, 08/08/2019 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüş ve Bandırma OSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuz ’un kuruluşu tamamlanmıştır. İmzalanan protokol çerçevesinde, Bandırma Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulacak, eğitim binası, laboratuvar ve atölyeleri Bandırma Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi tarafından yaptırılacak olan Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulumuz'un faaliyete geçmesi ile birlikte, kamu-üniversite-sanayi işbirliği açısından önemli adımlar atılması, Bandırma Organize Sanayi Bölgesi’nde bulunan firmaların Ar-Ge ve inovasyon kapasitelerini artırmak için üniversitemizdeki bilgi birikimi ve teknolojik altyapıyı kullanarak ortak çalışmalar yapılması, öğrencilerimizin OSB  içerisindeki firmalarda uygulamalı eğitimler alma imkânı bularak derslerde gördükleri teorik bilgilerin yanında iş sahalarındaki pratik bilgiye de ulaşmaları hedeflenmektedir. 

Ayrıca Yükseköğretim Genel Kurulu’nca Üniversitemiz bünyesinde Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi kurulmasına ilişkin başvuru teklifi de uygun görülmüştür. YÖK tarafından onaylanan kararın, Cumhurbaşkanlığı onayı doğrultusunda neticelenmesiyle Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültemiz ’in de kuruluş süreci tamamlanmış olacaktır.