17 Ekim 2022

Gösterim: 416

2022-2023 Akademik Yılı Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Başvuruları Başladı

Seçilecek öğrencilerimiz 07/11/2022 tarihinden 31/05/2023 tarihine kadar çeşitli Birimlerde Kısmi Zamanlı olarak geçici işlerde günlük en fazla 5 saat, haftada en fazla 15 saat ve aylık toplamda 32 saati geçmemek üzere çalıştırılacaktır.

Çalışacak öğrencilerimize Kasım-Aralık 2022 ayları için verilecek saat ücreti, brüt 28,76 TL’dir. OcakŞubat-Mart-Nisan ve Mayıs 2023 ayları için verilecek saat ücreti, Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı Uygulama Esaslarının 11. maddesi (ç) bendi "5917 sayılı Kanunun 20 nci maddesi gereği, kısmi zamanlı olarak çalıştırılan öğrencilere bir saatlik çalışma karşılığı ödenecek ücret, 4857 sayılı İş Kanunu gereğince 16 yaşından büyük işçiler için belirlenmiş olan günlük brüt asgari ücretin dörtte birini geçemez. Bu ücret her yılın aralık ayında bir sonraki mali yılı kapsayacak şekilde Daire Başkanlığımızın teklifi, Üniversite Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir." hükmü gereğince belirlenecektir.

Başvuru koşulları, kontenjanlar ve gerekli belgeler ilan detayında bulunmaktadır. Belirtilen şartlarda çalışmak isteyen öğrencilerimiz 24/10/2022 tarihi mesai bitimine kadar çalışmak istedikleri ilgili birimlere, gerekli belgelerle şahsen veya posta yoluyla başvuruda bulunabilirler. Sonuçlar web sayfamızdan duyurulacaktır.

Eksik belgeli ve zamanında yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.